85000 zł
Rodzaj Działkę
Lokalizacja Kaniów
Powierzchnia 821 m2
Nieruchomość na sprzedaż

NR OGŁOSZENIA: #332DZ0822 Możliwa zabudowa jednorodzinna wolnostojąca oraz bliźniacza! Powierzchnia zabudowy do 40% ! Możliwe dachy płaskie!

#dzialkitonaszaspecjalnosc

KUPUJĄCY ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ AGENCJI NIE PONOSI KOSZTU WYNAGRODZENIA POŚREDNIKA, KTÓRE W CAŁOŚCI POKRYWA SPRZEDAJĄCY

Do sprzedania 3 działki łącznie lub osobno o pow. 821m2 do 835m2 wydzielone z działki o pow. 2772m2, przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, zlokalizowane w Kaniowie gm. Bestwina. Orientacyjne wymiary działek zamieszczone są na załączniku graficznym. Działki zlokalizowane są poza granicami obszaru górniczego oraz poza wpływami eksploatacji górniczej, co wynika z opinii geologiczno-górniczej wydanej 22.08.2022 roku.

Działki posiadają dostęp do:

 • od zachodu: do asfaltowej drogi gminnej publicznej za pośrednictwem służebności ustanowionej, na podstawie umowy notarialnej, na sąsiedniej nieruchomości (dojazd o wymiarach 4 x 46m wymaga urządzenia- utwardzenia) oraz drogi wewnętrznej, która zostanie wydzielona (udział w cenie) 
 • dodatkowo działka „D” posiada od wschodu dostęp do asfaltowej drogi publicznej - zaświadczenie  wydane przez Wójta Gminy Bestwina

Działki posiadają dostęp do sieci uzbrojenia terenu:

 • wodociąg – po przeciwnych stronach w/w dróg (od zachodu i od wschodu)
 • sieć elektroenergetyczna przy w/w drogach (od zachodu i od wschodu)
 • kanalizacja: konieczność budowy osadnika lub oczyszczalni przydomowej
 • sieć gazowa: fi 50 – w działce po przeciwnej stronie drogi (od zachodu) oraz fi63 po przeciwnej stronie drogi ( od wschodu)
  Posiadamy pisemne warunki przyłączenia do w/w sieci.

Wszystkim przyszłym właścicielom zapewniamy pomoc w organizacji (warunki do omówienia na spotkaniu w biurze):

 • zamówienia mapy do celów projektowych
 • budowy drogi wewnętrznej
 • zaprojektowania sieci wodociągowej
 • rozbudowy sieci wodociągowej oraz budowy przyłączy i przekazania jej do przedsiębiorstwa wodociągowego w tym wszystkich wymaganych prac geodezyjnych ( wytyczenie wodociągu i odbiór powykonawczy)
 • rozbudowy sieci elektroenergetycznej i gazowej ( wnioski, warunki, korespondencja z dostawcami)

Teren zlokalizowany blisko centrum Kaniowa, co zapewnia doskonałą komunikację z Czechowicami-Dz., Oświęcimiem oraz Bielskiem- Białą. W okolicy znajduje się szkoła podstawowa, sklepy, kościół, apteka, tereny rekreacyjne oraz kąpielisko publiczne z infrastrukturą sportową ( Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie)

Ceny:

 • B i C: 821 M2 – 85000 ZŁ / działkę
 • D: 89000 ZŁ    SPRZEDANA

Zakończenie podziału przewidziane na grudzień 2022/ styczeń 2023. Przyjmujemy już rezerwacje.

Istnieje możliwość kupna projektu Archon w naszym biurze, kontaktu ze sprawdzonym architektem oraz geodetą pod jednym adresem.

Informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MN):

 • -przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 • - przeznaczenie dopuszczalne: usługi, zabudowa zagrodowa w ramach istniejącego w dniu uchwalenia planu gospodarstwa rolnego, przynależne zagospodarowanie terenu;
 • - zakazuje się realizacji zabudowy szeregowej i atrialnej,
 • - zakazuje się lokali produkcyjnych;
 • - maksymalna powierzchnia zabudowy: 40%,
 • - minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
 • - intensywność zabudowy: 0,01 – 1,0
 • - maksymalna wysokość budynków: 10,0 m,
 • - geometria dachów: dachy płaskie, dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30– 45 stopni
 • - minimum 1 miejsce parkingowe na lokal mieszkalny

Pełna treść uchwał MPZP na stronie internetowej Gminy Bestwina lub w siedzibie naszego biura.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Przekazywane treści pochodzą ze sprawdzonych i ogólnodostępnych źródeł ( ewidencja gruntów, akty prawa miejscowego, względnie decyzje ustaleniu warunków zabudowy). Publikacja każdego z ogłoszeń jest poprzedzona gruntowną analizą stanu prawnego i potencjału inwestycyjnego przedmiotu ogłoszeń dokonaną przez osobę posiadają stosowne kwalifikacje i wiedzę.

Ponadto zapewniamy Państwu:

 • Usługi sprawdzonego geodety
 • Usługi sprawdzonego oraz projektanta i wykonawcy sieci oraz przyłączy wod-kan
 • Usługi prawne – redagowane umów przedwstępnych, rezerwacyjnych, doradztwo prawne
 • Sprzedaż projektów Archon
 • Sprzedaż prądu i gazu w ramach naszego Punktu Partnerskiego Tauron

POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU HIPOTECZNEGO. 
SPRAWDZAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ.
WYKONUJEMY CERTYFIKATY ENERGETYCZNE.
WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA

NIERUCHOMOŚCI ŚLĄSK  – POŚREDNICTWO KREATYWNE 
LICENCJA NR 13345 
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 48 
CZECHOWICE-DZIEDZICE 
TEL. 885 229 830 TEL./FAX: 32 214 00 11

POSIADAMY DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZENIE W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA TRANSAKCJI GWARANTUJĄ LICENCJONOWANI POŚREDNICY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI POSIADAJĄCY UBEZPIECZENIE OC.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Polityka prywatności i cookies